Alteren, J. (2017) «Møte pasienten der pasienten er», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(1). doi: 10.7557/14.4126.