SkyrudR. V. og TrollvikA. (2019) «Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(1), s. 16. doi: 10.7557/14.4212.