Johannessen, A. og Thorsen, K. (2018) «Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). doi: 10.7557/14.4323.