NordtugB., TorvikK., BjerkanJ., HellesøN. og BrataasH. V. (2019) «Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(1). doi: 10.7557/14.4433.