Dahl, K., Lohne, V. og Nortvedt, L. (2019) «Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(1), s. 16. doi: 10.7557/14.4461.