EckardtJ. P. (2018) «Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). doi: 10.7557/14.4469.