Thorvaldsen Smith, S. og Haraldstad, K. (2019) «Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). doi: 10.7557/14.4470.