LøkenT. D. og KirchhoffJ. W. (2018) «Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 14(2). doi: 10.7557/14.4570.