Totcheva, C. Øverås, Vedeler, J. S. og Slettebø, Åshild (2019) «Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(1). doi: 10.7557/14.4645.