TørrisC. (2020) «Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(1), s. 15. doi: 10.7557/14.4703.