Østhus, N., Storm, M. . og Kristoffersen, M. . (2021) «Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). doi: 10.7557/14.4975.