Clancy, A. og Thorsen, R. (2020) «Å skrive om livsmot», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 15(2), s. 12. doi: 10.7557/14.5116.