Wangen, M. G., Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Askim, T. ., Rødahl Thingnes , E. ., Solberg, H. S. og Granbo, R. (2021) «Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5264.