Korsvoll, A. G. og Thorkildsen, K. M. (2021) «Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). doi: 10.7557/14.5448.