Eines, T. F., Mundal, I. P. og Grønvik, C. K. U. . (2021) «Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). doi: 10.7557/14.5482.