Rønningen, G. E., Ausland, L. H. og Torp, S. (2021) «Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5535.