Neverdal, K. og Pinxsterhuis, I. (2021) «Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse? En kvalitativ studie », Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5536.