Amsrud, K. E., Skaug, E.-A. ., Saunes, J., Undheim, L.-T. . og Lyberg, A. . (2021) «Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(1). doi: 10.7557/14.5620.