Jakobsen, R. ., Vetvik Killie, P. A., Engen Sørensen, K. . og Debesay, J. (2022) «Informasjonsflyt ved overføring av pasienter fra sykehus til kommunale tjenester: Erfaringer fra saksbehandlere ved forvaltningsleddet tildelingskontor (TK)», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(1). doi: 10.7557/14.5684.