Værdal, H., Bratberg, G. H. og Haugdahl, H. S. (2021) «Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner: En prospektiv studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5726.