Torheim, H. I., Hammer, R., Skagøy, B. ., Remen Nesje, I. ., Pettersen, J. og Dahlborg Lyckhage, E. . (2021) «Kan en felles læringsarena gi sykepleiestudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleiestudenter, praksisveiledere og lærere i ‘Det tredje rommet’», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5743.