Myhrene Steffenak, A. K., Hjellestad Hauge, M. og Steinseth, E. B. (2021) «Unge jenters oppfatning av hvordan stress påvirker kroppen deres : En fenomenografisk studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 17(2). doi: 10.7557/14.5764.