Andersen, I. A., Øygard, S. H., Fossøy, A. B. . og Gornitshni, K. S. . (2022) «Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(2). doi: 10.7557/14.6210.