Grue, M., Hofsø, K., Dihle, A. og Steindal, S. A. (2023) «Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). doi: 10.7557/14.6490.