Sønderskov, M. (2023) «Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). doi: 10.7557/14.6582.