Skaug, E.-A., Røssland, A. ., Lyberg, A., Raustøl, A. og Helgesen, A. K. (2023) «Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). doi: 10.7557/14.6754.