[1]
E. R. Thingnes og R. Stalsberg, « En studie av tre faggruppers forventninger»., NorTidHelse, bd. 6, nr. 2, s. 14–28, jan. 2010.