[1]
LillevikO. G. og ØienL., «Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter», NorTidHelse, bd. 6, nr. 2, s. 84-96, jan. 2010.