[1]
W. B. Sørfonden, «Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 3–15, jun. 2011.