[1]
A. K. Wanvik, «Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 33–47, jun. 2011.