[1]
RognsaaR. og FredriksenS.-T. D., «15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 49-60, jun. 2011.