[1]
R. Rognsaa og S.-T. D. Fredriksen, «15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 49–60, jun. 2011.