[1]
T. K. Brenden, A. J. Storheil, E. K. Grov, og S. Ytrehus, «Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 61–75, jun. 2011.