[1]
K. S. Mæhre og S. L. Storli, «Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt», NorTidHelse, bd. 7, nr. 1, s. 91–109, jun. 2011.