[1]
GranS. V. og LandmarkB. T., «Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?», NorTidHelse, bd. 8, nr. 1, s. 34-46, jun. 2012.