[1]
EinesT. F. og ThylenI., «Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter», NorTidHelse, bd. 8, nr. 1, s. 94-107, jun. 2012.