[1]
T. F. Eines og I. Thylen, «Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter», NorTidHelse, bd. 8, nr. 1, s. 94–107, jun. 2012.