[1]
R. Sommerseth og H. Hanssen, «Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data», NorTidHelse, bd. 8, nr. 2, s. 59–74, des. 2012.