[1]
K. Høium, «Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.», NorTidHelse, bd. 5, nr. 2, s. 87-99, feb. 2009.