[1]
G. V. Hansen og H. Ramsdal, «Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?», NorTidHelse, bd. 10, nr. 1, s. 30–42, jun. 2014.