[1]
A. S. Evju, G. S. Klette, A. Kasen, og T. Bondas, «”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske», NorTidHelse, bd. 10, nr. 1, s. 70–82, jun. 2014.