[1]
M. Rommetveit og A. Tollefsen, «Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming», NorTidHelse, bd. 10, nr. 2, s. 4–18, jan. 2015.