[1]
GripsrudB. H., SøilandH., og LodeK., «Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie», NorTidHelse, bd. 10, nr. 2, s. 45-61, jan. 2015.