[1]
H. Hanssen og R. Sommerseth, «Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten», NorTidHelse, bd. 10, nr. 2, s. 62–75, jan. 2015.