[1]
C. K. U. Grønvik, S. G. Julnes, og A. Ødegård, «En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler», NorTidHelse, bd. 10, nr. 2, s. 91–105, jan. 2015.