[1]
T. M. Olsø, A. Almvik, og R. Norvoll, «Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team», NorTidHelse, bd. 10, nr. 2, s. 121–131, jan. 2015.