[1]
JulnesS. G., GrønvikC. K. U., og EinesT. F., «Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie», NorTidHelse, bd. 11, nr. 1, s. 122–136, jun. 2015.