[1]
S. Sørby og L. Fegran, «”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon», NorTidHelse, bd. 11, nr. 2, s. 61-75, des. 2015.