[1]
BjørkquistC., «Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter», NorTidHelse, bd. 11, nr. 2, s. 200-211, des. 2015.