[1]
A.-G. Halding, A. B. Fossøy, C. Moltu, og E. K. Grov, «‘Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene’. Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking», NorTidHelse, bd. 12, nr. 1, s. 34–48, jun. 2016.